ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek online ismeretterjesztő anyagok vásárlói számára

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) online ismeretterjesztő anyagok vásárlói számára

Hatályos 2021.01.01-től visszavonásig.

Ez a jelen szerződés a Szolgáltató (Novák Online Kft) és a Felhasználó (Szolgáltatást igénybe vevő) – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között a Felhasználó által a novakhunor.hu/ vagy drnovakhunor.hu honlapon vagy kisokos.novakhunor.hu vagy annak aloldalán található Online videó megrendeléséhez készült űrlap kitöltésével, a jelen oldalra linkelt ÁSZF elfogadásával és a Csatlakozom gomb lenyomásával jön létre. A szerződés létrejötte két lépésből áll: az első az ÁSZF-ben foglalt feltételek megismerése, a második az a regisztrációs-fizetéses felület kitöltése és az ÁSZF valamint az adatkezelési szabályzat és tájékoztató tartalmának elfogadása.

Azzal, ha Ön bármely szolgáltatásért, online ismeretterjesztő anyagért, cikkért vagy videóért a kisokos.hunovakhunor.hu vagy drnovakhunor.hu bármely aloldalán fizet, automatikusan elfogadja az alábbi feltételeket. A szolgáltatásért való fizetéssel az alábbi feltételeket szintén maradéktalanul elfogadja akkor is, ha ezt a tájékoztatót el/végig sem olvasta.

Szolgáltató csak 18. életévét betöltött személlyel köt szerződést. A szerződés célja, hogy a Felhasználó online ismeretterjesztő anyaghoz (a továbbiakban Ismeretterjesztési Szolgáltatás) férhessen hozzá meghatározott ideig. Az Ismeretterjesztési Szolgáltatás igénybevétele nem jogosítja fel a Felhasználót későbbi kedvezményekre a Novák Medical Kft keretein belül végzett rendeléseken, illetve nem jogosít személyes vagy online (például emailben) történő orvosi konzultációra, receptfelírásra sem. Az Ismeretterjesztési Szolgáltatás körébe tartozó videó csak fizetést követően tekinthető meg, azt csak az fizetést bonyolító személy tekintheti meg. Az Ismeretterjesztési Szolgáltatás egyszeri fizetéssel jár, 3 hónap időtartamra szól, a videóhoz 3 hónapig férhet hozzá a vásárlás pillanatától számítva. A videót lementeni, arról felvételt csinálni szigorúan tilos (lsd. tartalomfelhasználás).

Ezen szerződés az Ismeretterjesztési Szolgáltatásra vonatkozó teljes megállapodást tartalmazza, minden korábbi írásbeli vagy szóbeli megállapodást felülír, hatálytalanít. A szerződő felet a Ptk. és egyéb magyar jogszabályok megfelelő vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A szerződés teljesítésének országa Magyarország, ezt a szerződő felek szintén kijelenik.

A Felhasználó ezen szerződés elfogadásával arról is nyilatkozik, hogy nagykorú, cselekvőképessége, továbbá szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

Ha konkrét kérdése, kérése vagy panasza van, kérem írjon az info@novakhunor.hu címre!

Általános adatok, elérhetőségek

Szolgáltató: Novák Online Kft.

Székhely: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály 85.

Cégjegyzékszám: 13-09-209527

Adószám: 13168274 -2-13

Bejegyző bíróság: Budapest környéki Törvényszék Cégbírósága

Képviselő: Dr. Novák Hunor ügyvezető

E-mail: info@novakhunor.hu

Weboldal: https://kisokos.novakhunor.hu

Fogalmak

ÁSZF: Jelen Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató: A fent nevezett cég, mely jelen ÁSZF keretein belül a Szolgáltatást nyújtja.

Ismeretterjesztő Szolgáltatás: egy adott online ismeretterjesztő anyagokhoz vagy videóhoz vagy cikkhez való hozzáférés biztosítása fizetés után, meghatározott ideig, 1 személy számára.

Érdeklődő: A Honlapot, online foglalási rendszert tanulmányozó személy

Felhasználó: Az a nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki a Szolgáltató által üzemeltetett honlapon az Ismeretterjesztő Szolgáltatást megvásárolja, díjfizetési kötelezettséget vállalja, a fizetést bonyolítja és aztán jogosult az Ismeretterjesztő Szolgáltatáshoz való hozzáférésre.

Honlap: Szolgáltató által üzemeltetett weboldal, amelyen keresztül az Ismeretterjesztő Szolgáltatással kapcsolatban tájékozódni lehet.

Távollévők között kötött szerződés: Felhasználó és Szolgáltató között az üzemeltetett Honlapon keresztül (időpontfoglalással és az ÁSZF feltételeinek elfogadásával valamint a díjfizetéssel) kötött szerződése.

Részletes jogi tájékoztató

Az oldalon, ismeretterjesztő anyagokban található információk a szerző(k) általános szakmai álláspontját, véleményét tükrözik, amelyek nem minősülnek orvos, védőnő, egészségügyi szakszemélyzet által végzett felvilágosításnak, vizsgálatnak, diagnózisnak és beavatkozásnak, ezeket nem helyettesítik, ezek csupán tájékoztató jellegűek. Az ismeretterjesztő anyagok és egyéb tartalmak olvasása, az olvasott információk felhasználása, figyelembe vétele csak saját felelősségre történhet. Kérem, konkrét panaszával, kérdésével mindig forduljon orvoshoz vagy más, megfelelő egészségügyi szolgáltatóhoz, szakemberhez, gyógyszerészhez! Az Ismeretterjesztő Szolgáltatásban bemutatott, konkrét hatóanyagokkal, gyógyszerekkel, más készítményekkel, eszközökkel kapcsolatos kockázatokról és a mellékhatásokról mindenképpen olvassa el az elérhető betegtájékoztatót, vagy használati utasítást, vagy kérjen tájékoztatást a konkrét gyógykezelést vagy tájékoztatást nyújtó megfelelő szakembertől, így különösen kezelőorvosától, gyógyszerészétől, tanácsadójától! A Szolgáltató tevékenysége gyógyszergyártóktól, illetve gyógyszeripari cégektől független tevékenység. A Szolgáltató által közzétett bármilyen információ kizárólag szakmai, tudományos és etikai normák által meghatározott, és a Szolgáltató által közzétett információ és vélemény független véleményként jelenik meg. A Szolgáltató nem kér és nem fogad el semmilyen ellenszolgáltatást a közzétett információ és/vagy vélemény konkrét tartalmával összefüggésben. A konkrét hatóanyagok esetbemutatásként kerülnek bemutatásra. A Szolgáltató által bármilyen formában tett bármilyen gyógyszerfelhasználási javaslat (legyen az akár az indikációtól eltérő alkalmazási javaslat) csak tájékoztató jellegű, nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot, diagnózist, kezelést, ezért panaszával mindig forduljon szakemberhez!

Szolgáltató az Ismeretterjesztési Szolgáltatás keretében bemutatott tájékoztató anyagok, összefoglalók, írások, videók, illetve az ezekben foglalt szakmai információk felhasználásából, vagy azokban esetlegesen előforduló pontatlanságból, téves vagy elavult információból fakadó károkért felelősséget nem vállal.

A fizetés után megtalálható tartalom, cikkek, képek és videók szerzői jogi oltalom alatt állnak, nem többszörözhetők, nem reprodukálhatók vagy másolhatók, módosíthatóak, nem dolgozhatóak át, azok dr. Novák Hunor kizárólagos szellemi tulajdonát képezik. A novakhunor.hu és drnovakhunor.hu fenntart minden, a honlap bármely részét érintő reprodukálásával, terjesztésével vagy módosításával kapcsolatos jogot. Dr. Novák Hunor előzetes írásos, emailben történő hozzájárulása nélkül tilos az oldal részének vagy teljes egészének (beleértve a videók, képek, szöveg, táblázat, grafikai elemek, struktúra) reprodukálása, használata, átvétele, többszörösítése, forgalomba hozatala vagy árusítása. A stock photo oldalak, ügynökségek tulajdonában lévő, honlapon megjelenő, jogszerűen megvásárolt fotók szintén szerzői jogvédelmet élveznek, azokat tilos módosítani, saját, üzleti vagy bármilyen egyéb célra használni, átvenni, tovább adni, tárolni.

Tilos a novakhunor.hu és drnovakhunor.hu domaineken vagy aldomainjén található bármilyen tartalom részleges vagy teljes részének nyilvánosságra hozatala, többszörözése, másolása, reprodukálása, és a saját célra történő megtekintéstől eltérő használata. Tilos továbbá előzetes írásbeli, emailben történő jóváhagyás nélkül a novakhunor.hu és drnovakhunor.hu domaineken vagy aldomaineken található tartalmat tükrözni, átvenni, tovább közvetíteni, harmadik féllel megosztani még változatlan formában, forrásmegjelöléssel ellátva is. Tilos a hozzáférést mással ingyen vagy pénzért megosztani, bérbe adni, kölcsön adni.

Tartalomfelhasználás

A fizetés után a honlapon elérhető képek, videók, cikkek vagy bármilyen egyéb tartalom, hozzászólás átvétele, továbbítása, másolása, másnak való továbbküldése vagy közlése szigorúan tilos, nem megengedett azt sem emailben, sem másik fórumban, Facebook üzenőfalon vagy csoportban megosztani. A fizetés után elérhető tartalmak szigorú jogvédelem alatt állnak. Az illetéktelen felhasználás büntető- és polgári jogi következményekkel, kártérítési igénnyel jár, jogsérelem esetén a Felhasználó 1.000.000 forint összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget. Kérem tisztelje meg munkámat!

Fizetés módja

Az Ismeretterjesztési Szolgáltatáshoz hozzáférést az erre a célra létrehozott felületen keresztül, kizárólag bankkártyás fizetési móddal vásárolhat, amely egyszeri vásárlás, nem ismétlődik.
A fizetéskor elfogadja, hogy valódi emailcímét adja meg, a téves emailcím megadásából fakadó károkért Önt terheli felelősség. Fizetéskor a Felhasználó nyilatkozik arról, hogy valódi bankkártyaadatokat adott meg és a bankkártyával jogszerűen rendelkezik, azt jogszerűen használja fel. A megadott emailcímre megerősítést kap a fizetésről, megkapja a számlát és a belépéshez szükséges adatokat is.

A felhasználói hozzáférési adatok, így különösen a jelszó titokban tartásáért a Felhasználó felelős. Jogosulatlan hozzáférés (vagy annak gyanúja) esetén Felhasználó köteles jelszavát megváltoztatni Szolgáltató egyidejű értesítésével.

Részletfizetés nem lehetséges. Az űrlap alján található kék gomb, a “Tovább a fizetéshez” gomb lenyomásával hozzájárul a tranzakció létrejöttéhez.

A fizetés szigorúan titkosított csatornán megy végbe, a novakhunor.hu oldalától függetlenül, az OTP SimplePay felületén, bankkártya adatai teljes biztonságban vannak! Bankkártyaadatait a novakhunor.hu nem kapja meg és nem is tárolja.

Tudomásul veszi, hogy a Novák Online Kft. (székhelye: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 85) adatkezelő által a www.salesautopilot.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (Székhely címe: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19., Adószám: 24386106-2-42), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi
– E-mailcím
– A név
– Számlázási adatok
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

A Felhasználó elfogadja a SimplePay szabályzatát, szerződési feltételeit és adatvédelmi nyilatkozatát.

Ha egyéb kérdése van a fizetéssel kapcsolatban, írjon az info@novakhunor.hu címre! Köszönöm segítségét!

A Felhasználó elfogadja, hogy a fizetésekkel kapcsolatos adatokat a Salesautopilot rendszere kezeli. A Felhasználó elfogadja a Salesautopilot ÁSZF-jét (https://www.salesautopilot.hu/ugyfelkozpont/szolgaltatasi-szerzodes-2/ ) és Tájékoztatóját ( https://www.salesautopilot.hu/ugyfelkozpont/adatkezelesi-tajekoztato/) is.

A Felhasználó elfogadja, hogy a számlázást a Számlázz.hu rendszere végzi, a Felhasználó elfogadja a Számlázz.hu ÁSZF-jét, felhasználási feltételeit (https://www.szamlazz.hu/aszf/) és az Adatkezelési tájékoztatóját is (https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/).

A jelentkezésnél a látogató által megadott adatoknak valódinak és hiánytalannak kell lenniük, erről a látogató nyilatkozik, hogy az így megadott adatok hiánytalanul és valósan vannak megadva. Ezen szerződés elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a teljesítést a szerződés megkötését követően megkezdje.

Fizetés visszaigazolása, belépés, ár
A fizetést követően a Felhasználó a köteles a válasz emailt elolvasni és aszerint eljárni, ha a spam mappába kerül a levél vagy visszapattan, azért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Ha nem találja a levelet, a Felhasználó köteles 7 napon belül az info@novakhunor.hu címre ezt jelezni, hogy a Szolgáltató egyeztethessen vele a részletekről. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett fizetési kérelmet indoklás nélkül elutasítsa, a hozzáférést megszakítsa és a pénzt visszautalja a bankkártyájára, erről az érintettet a megadott emailen tájékoztatja, aki köteles 72 órán belül elküldeni bankszámlaszámát a visszautaláshoz, amennyiben ezt a Szolgáltató kéri.

A szolgáltatás ára 13.500 -HUF, azaz tizenháromezerötszáz forint + 27% ÁFA online ismeretterjesztő anyagonként. Szolgáltató fenntartja jogosult kedvezményes díj megállapítására.

Számlázás
A fizetést követően a Felhasználó a nyugtát vagy számlát (ezt ő választhatja ki) emailben kapja meg link formájában, a Számlázz.hu rendszerén keresztül. A Felhasználó elfogadja, hogy a számlát/nyugtát a Novák Online Kft állítja ki 27%-os áfatartalommal. A Felhasználó az elektronikus nyugta/számla kiállítását kifejezetten elfogadja. A számla/nyugta megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 165. § (1) bekezdés b) pontjában, 165/A. § (2) bekezdésében írtaknak, aláírás és pecsét és nélkül is érvényes.

Szolgáltató jogai és felelőssége

Szolgáltatónak jogában áll a Felhasználó szerződés szerinti jogainak felfüggesztésére és a Szolgáltatás jövőben történő nyújtásának korlátozására Felhasználó felé, amennyiben:

● Felhasználó megsérti jelen ÁSZF rendelkezéseit, így általa tanúsítandó magatartásra vonatkozó kötelezettségeit vagy

● amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között a Szolgáltatás korábbi igénybevétele során vagy azon kívüli okból olyan nézeteltérés alakult ki, amely a Szolgáltató álláspontja szerint nem teszi lehetővé a Szolgáltatás sikeres nyújtásához szükséges megfelelő Szolgáltató – Felhasználó kapcsolat fenntartását.

Szolgáltató ezen esetekben jogosult a Felhasználó hozzáférését törölni és az utalást visszajuttatni a Felhasználó részére.

Szolgáltató a szerződés teljesítésével kapcsolatosan bekövetkező károkért a legteljesebb mértékben kizárja, az irányadó jogszabályoknak megfelelően lehetővé tett keretek között.

Egyéb rendelkezések
Fizetés után a Felhasználó pénzvisszafizetést nem kérhet, a szerződés teljesítettnek minősül. A Szolgáltató a szerződés teljesítésével kapcsolatosan bekövetkező károkért a legteljesebb mértékben kizárja, az irányadó jogszabályoknak megfelelően lehetővé tett keretek között.

Amennyiben a felelősség teljeskörű kizárására nincsen mód, Szolgáltató korlátozza a felelősségét a Felhasználó által megfizetett szolgáltatási díj maximumában.

A Felek által kötött szerződés(ek)re és Megrendelésekre a magyar jog irányadó és a jelen szerződés a magyar bíróságok kizárólag joghatósága alá esik.

A szerződéskötés nyelve magyar.

Felek a szerződésből eredő vitáik rendezését, elsődlegesen egyeztetés útján kötelesek megkísérelni.

Amennyiben jelen ÁSZF rendelkezései bármilyen okból érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, az nem érinti a jelen ÁSZF többi rendelkezéseinek érvényességét.

Elállási jog, Felmondással kapcsolatos szabályok

Mivel jelen szerződés távollévők között kötött szerződésnek minősül a Felhasználó, mint fogyasztó – a fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-a alapján – nem gyakorolhatja a Rendeletből származó elállási jogát az Ismeretterjesztési Szolgáltatás egészének teljesítését követően. Tekintettel arra, hogy az Ismeretterjesztési Szolgáltatás teljesítését a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Felhasználó ez alapján tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Amennyiben Felhasználó rendkívüli felmondás okot adó módon viselkedik az Ismeretterjesztési Szolgáltatás igénybevétele alatt, Szolgáltató a Felhasználót ezen tényről tájékoztatja, az ezzel kapcsolatos e-mailt pedig ezt követően megküldi részére.

A Szerződést a Felek közös akarattal bármikor megszüntethetik, illetve megszűnik a Szerződés bármely Fél jogutód nélküli megszűnése illetve halála esetén.

Felhasználói hozzáférés törlése

A honlap regisztrációjának törlését emailben kérheti, az info@novakhunor.hu címre megírva kérését, a felhasználónevét, emailcímét, fizetés dátumát is:

1sz. melléklet Nyilatkozat minta Felhasználói hozzáférés törléséhez (nyilatkozatminta)
(csak akkor töltse ki és juttassa vissza, ha regisztrációját töröltetni szeretné).

Alulírott kijelentem, hogy kérem felhasználó hozzáférésem törlését az alábbiak tekintetében:

Szolgáltatás megjelölése:

Szolgáltatás igénybevételének pontos időpontja:

A szerződés kötés időpontja, fizetés időpontja:

A Felhasználó neve:

A Felhasználó címe:

Kelt:

Az e-mailen beérkezett kérést legkésőbb 30 napon belül jóváhagyjuk.

Panaszkezelés
Kérdését, panaszát az info@novakhunor.hu címre írva jelezheti.

A Felhasználó, vásárló a következő hivatalokhoz, szervekhez is folyamodhat, fordulhat:

Fogyasztóvédelmi panaszok esetében az illetékes hatóság:

a) Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:

Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/fogyasztovedelmi-informaciok

Felhasználó jogosult békéltető testülethez fordulni, melynek elérhetősége:

b) Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:

http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php

Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

c) Polgármesteri Hivatal Jegyzője:

2211 Vasad, Kossuth Lajos utca 21.

A novakhunor.hu, drnovakhunor.hu és a Novák Online Kft. fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot/szabályzatot, felhasználási szabályzatot, ÁSZF-et és szerzői jogokat bármikor egyoldalúan módosítsa, az érintettek előzetesen történő kiértesítése, hozzájárulása nélkül. A módosítás hatálybalépését megelőző 15 nappal köteles a Szolgáltató a módosított ÁSZF tervezetét honlapján közzétenni. A Szolgáltató jogosult az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani annak érdekében, hogy a Szolgáltatások javítása, bővítése érdekében fontos és szükséges információt a Felhasználók tudomására hozza. Az adatvédelmi szabályzat, szerzői jogokat illető szabályzat, felhasználási feltételek és cookie-kezelés hatályba lépésének dátuma 2020.12.01., és a visszavonásig érvényes. A honlap használatával, böngészésével a fentieket maradéktalanul elfogadottnak tekintjük a felhasználó, látogató részéről.

Szolgáltató bármikor módosíthatja jelen ÁSZF rendelkezéseit írásban, a mindenkor hatályos verzió közzétételével a Honlapon. Amennyiben az ÁSZF módosítására tartalmi szempontból kerül sor, úgy Szolgáltató a módosításról való tájékoztatást közzéteszi, valamint a Felhasználót a megadott e-mail címük útján értesíti.

Felhasználó elfogadja, hogy amennyiben az ÁSZF módosítása után továbbhasználja a Szolgáltatást, úgy az ÁSZF mindenkor hatályos rendelkezéseit magára kötelezőnek ismeri el.

Novák Online Kft

Kisokos - Dr. Novák Hunor